Problematika videotelefonů Tesla

Videotelefony Tesla (dále jen "VDT") jsou velmi kvalitním výrobkem s čistým barevným obrázkem, funkcí záznamu návštěv (pokud se na Vás někdo nedozvoní, VDT ho vyfotí i s časovým razítkem) a dlouhou životností. Sám je užívám přes 15 let bez ztráty kvality. Mají však své specifika.

VDT Tesla jsou zapojeny sérioparalerně, a to tak, že napájení a sběrnice jsou paralerně a videosignál sériově. Je to z důvodu možného ovlivnění ztráty signálu, každý VDT má videozesilovač se zesílením 0,9-1,1. V případě velkých domů však doporučuji z praxe VDT rozdělit do větví po max. 15 ks a použít videozesilovač (e), který má 1 vstup a 4 rovnocenné výstupy. Je také rozumné mít systém na připojování VDT buď podle čísel bytů, rozhodně však po patrech v paketech. Pokud totiž zjistíte, že VDT zvoní, mluví, otevírá, ale neukazuje obraz, je odpojen předcházející VDT (např. z důvodu rekonstrukce bytu). Rovněž můžete použít videozesilovače v případě, že do bytů jsou jen kabely SYKFY 3x2. Nebojte se poslat videosignál pár metrů po starých drátech (např. v přízemí od tabla do hlavní krabice). Ale vertikální vedení vyměňte za kabel UTP.

Při montáži vedení a zapojování napřed zapojte video out, potom video in, pak BUS 1, BUS 2, a nakonec až napájení 18V. Rovněž zpětně při odpojování napřed napájení, sběrnici, pak videosignál.

Může se Vám stát, že si přehodíte polaritu vodičů (video in) a nebude Vám ukazovat obraz, zkuste jen přehodit dráty, nicméně zkontrolujte si i další VDT zapojené za tímto přístrojem.

Pokud VDT montujete poprvé, zkuste si jej napřed oživit v dílně.